Właścicielem sklepu jest firma:

SUNBUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. TARTACZNA 4, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

NIP: 8231670791

KRS: 0001011994

REGON: 524114531

Spółka zarejestrowana została przez: SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Loading...